Zapraszamy na sympozjum o wychowaniu
2017-04-21
Grafika

Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie i Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej zapraszają serdecznie na sympozjum poświęcone katolickiej myśli pedagogicznej pt. ?Wychowanie katolickie w dobie współczesnych przemian?. Odbędzie się ono w auli WSD w sobotę 6-go maja. Rozpoczęcie o godz. 9.30.

Na koniec sympozjum będzie można uzyskać zaświadczenie o udziale w kształceniu zawodowym, firmowane przez Wydział Katechetyczny i WSD.

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy
 
 
Program konferencji:
09.30 - 09.40 powitanie: ks. dr Wojciech Wójtowicz (rektor WSD Koszalin)
09.40 - 10.10 wykład: ks. prof. dr hab. Marian Nowak (KUL) ? ?Wychowanie chrześcijańskie wśród dróg i bezdroży współczesnej myśli pedagogicznej?
10.10 - 10.30 wykład: dr Aldona Zakrzewska (UWM) - ?Pedagogika katolicka a wychowanie młodego pokolenia do odpowiedzialności społecznej?
10.30 - 10.50 wykład: dr Danuta Apanel (AP) ? ?Aktualność polskiej, katolickiej myśli pedagogicznej?
10.50 - 11.00 - dyskusja
11.00 - 11.30 przerwa kawowa
11.30 - 12.00 wykład: ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek (UKSW) ? ?Wychowanie religijne w kontekście wyzwań współczesności?
12.00 - 12.20 wykład: ks. dr Krzysztof Łuszczek (USz) - ?Nowe paradygmaty wychowania w środowisku cyfrowym?
12.20 - 12.40 wykład: ks. dr Radosław Mazur (WSD Koszalin) ? ?Wskazania wychowawcze we współczesnych dokumentach Kościoła?
12.40 - 12.50 dyskusja; zamknięcie sympozjum.