Życzenia na Boże Narodzenie 2020
2020-12-24
Grafika
Ten, który innych wzbogaca, staje się ubogim.
Przyjmuje ubóstwo mego ciała, abym dostąpił bogactwa Jego Bóstwa.
Ten, który jest pełnią chwały, ogołocił samego siebie;
na krótki czas wyzbył się swojej chwały, abym miał udział w Jego pełni.
~ św. Grzegorz z Nazjanzu

Na czas świąt Bożego Narodzenia pragniemy życzyć adorującego zapatrzenia się wraz z Maryją w zbawiającego nas Wcielonego Boga.

wychowawcy i klerycy WSD Koszalin

Zdjęcie #1