Życzenia świąteczne
2019-12-20
Grafika
Koszalin, Boże Narodzenie 2019
Życzmy sobie nie radości z tego wszystkiego,
co przemija, jest dekoracją i nastrojem,
ale radości z Bożego Narodzenia,
która jest radością z Boga samego.
On chce pojawić się w naszym życiu,
aby przez nas promieniować na ludzi.
ks. Jan Twardowski

Na czas nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy życzyć przede wszystkim spotkania Boga w sercu drugiego człowieka i w całej wspólnocie Kościoła oraz odkrywania w codzienności Jego licznych łask i darów.

kl. Wojciech Borkowski
dziekan alumnów
ks. Wojciech Wójtowicz
rektor WSD